Missie en visie

Er heerst altijd dynamiek in het onderwijs. We hebben te maken met onderwijsvernieuwing, politieke besluiten, veranderingen in wet- en regelgeving. Daarbij dalen in ons werkgebied de leerlingaantallen en staat de werkgelegenheid van het onderwijspersoneel onder druk.

 

Kwaliteit en continuïteit van het onderwijs

CPV Ingenium wil als regionaal transfercentrum (RTC) in dit dynamische veld een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. We willen het talent (ingenium in Latijn) voor onderwijs aantrekken, behouden en verder ontwikkelen voor de scholen die bij ons aangesloten zijn. We maken ons sterk om vaste en tijdelijke leerkrachten te faciliteren bij het vinden van werk op de scholen die bij hen passen. We bieden scholen de mogelijkheid om direct en zonder moeite de juiste vervangers tin te schakelen. We zetten ons in om de koppeling tussen school en leerkracht zo efficiënt, eenvoudig en transparant mogelijk te realiseren.