Samenwerken aan kwaliteit en continuïteit

 

In 2003 hebben 5 schoolbesturen het initiatief genomen om samen te werken in opleiding, werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid. Dit samenwerkingsverband is in de loop der tijd gegroeid naar 11 besturen en begin 2015 hebben die besturen CPV Ingenium opgericht.

 

Het doel van de samenwerking is als collectief een beter antwoord te hebben op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Een schoolbestuur moet kunnen inspelen op sterk dalende leerlingaantallen, op  wijzigingen in wet- en regelgeving (zoals Wet werk en zekerheid) en  arbeidsrechtelijke zaken.  Door samen te werken en activiteiten te combineren zijn we beter in staat de kwaliteit en continuïteit van onderwijs te waarborgen.

 

CPV Ingenium helpt de werkgelegenheid op niveau te houden door jonge instroom te bevorderen en leerkrachten alle mogelijkheden te bieden zich te blijven ontwikkelen. Intussen nemen we de besturen en scholen werk uit handen door vervanging goed te regelen en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving te volgen. Zo kunnen zij zich concentreren op hun primaire proces.

 

Meer informatie over samenwerken met CPV Ingenium?

CPV Ingenium maakt zich sterk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs in Brabant, Gelderland en Limburg. Onderwijsorganisaties die meer willen weten over samenwerken met CPV Ingenium, nodigen wij van harte uit contact op te nemen.