Praktische informatie

We kunnen het ons voorstellen dat je allerlei vragen hebt over invallen via CPV Ingenium. Op deze pagina vind je antwoord op een aantal veel gestelde vragen. We hebben ook een map met pratische informatie voor als je invaller bent of overweegt je aan te melden. In die map lees je onder meer over invallen in de praktijk, de planning, de regels, administratie en de arbeidsvoorwaarden.
Download nu de INFORMATIEMAP CPV Ingenium

Het planningsbureau CPV
Je zult het meest contact hebben met ons coördinatieteam. Dat team verwerkt niet alleen de persoonlijke gegevens en verzoeken van de invalleerkrachten, maar is ook het eerste aanspreekpunt voor het regelen van de vervanging van ruim 150 scholen. Neem bij vragen daarover dus altijd eerst contact op met het coördinatieteam.
Het coördinatieteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur. Het telefoonnummer is 0485-351586. Of stuur een email met je vraag naar: info@cpv-ingenium.nl.

Formulieren

Op de pagina Aanmelden vind je de procedure om je aan te melden.

Aangeven voorkeuren
Op het inschrijfformulier van CPV Ingenium en in VABO (het vervangingssysteem) kun je aangeven welke regio’s, schooltypes en groepen (onderbouw, bovenbouw) jouw voorkeur hebben.

VierSlagLeren
Sinds 1 april kunnen scholen in het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling VierSlagLeren 2016 – 2018. Bij VierSlagLeren werken leerkrachten aan hun loopbaan en behalen een master. Tegelijkertijd vinden startende leerkrachten een baan en worden tot master opgeleid. Het is een heel interessant programma voor zowel scholen, leerkrachten en Pabu-studenten en net afgestudeerden. Klik hier voor meer informatie.

Gymbevoegdheid

Heb je je gymbevoegdheid, stuur dan bij je aanmelding een scan van het diploma. Heb je naderhand je gymbevoegdheid gehaald, stuur dan zo snel mogelijk een scan van het diploma naar info@cpv-ingenium.nl.

Als je geen gymbevoegdheid hebt, mag je geen gymles geven in de gymzaal. Je bent niet verzekerd, ook al neemt de directeur de verantwoording hiervoor. Laat de school dit zelf oplossen bijvoorbeeld door te ruilen met een andere klas.

Bescherming privacy en persoonlijke gegevens
Alle informatie die je op school hoort over leerlingen, ouders en collega’s mag je op geen enkele manier naar buiten brengen. De eisen aan leerkrachten omtrent privacy zijn terecht streng. Denk ook aan jouw eigen privacy: noteer geen persoonlijke gegevens in vriendenboekjes. Wissel geen e-mailadres uit met leerlingen en denk aan het afschermen van je persoonlijk profiel op sociale media.

Vervanging zelf regelen?
In verband met de complexe wet- en regelgeving organiseren de scholen een vervanging uitsluitend via CPV Ingenium. De schooldirecteur moet de aanvraag via VABO indienen, ook bij een verlenging. In VABO kan de directeur een voorkeur uitspreken voor een invalleerkracht. Onze planners houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Werkgeversbetrekking, salaris en vakantiegeld
Op het moment dat een vervanging plaatsvindt, treedt het bestuur van de betreffende school op als werkgever. De uitbetaling van salaris, het opstellen van een akte van benoeming, reiskostenvergoeding etc. zijn de verantwoordelijkheid van dat schoolbestuur. Heb je over deze zaken vragen, neem dan eerst contact op met de school waar je als vervanger werkt(e). Ook als invalleerkracht heb je recht op vakantiegeld. Dit wordt met je salaris uitbetaald.

Collectieve arbeidsovereenkomst
Iedereen die op onze scholen werkt, valt onder heeft de cao- primair onderwijs. Meer informatie over de cao en andere arbeidsrechtelijke bepalingen vind je onder meer op www.avs.nl, www.poraad.nl, www.aob.nl, www.cnv.nl en www.vosabb.nl

Akte van benoeming of aanstelling
Voor elke aanstelling in het onderwijs ontvang je via de werkgever een akte van benoeming (bijzonder onderwijs) of akte van aanstelling (openbaar onderwijs). In het openbaar onderwijs tekent de werkgever de akte van aanstelling. In het bijzonder onderwijs moet de akte van benoeming ook door de leerkracht ondertekend worden.